Berezyńska 46

Data: 23-06-2018

Miejsce: Warszawa, ul. Berezyńska 46 (Saska Kępa)

Inwestor: LEOSEPTE Sp. z o.o.

Projekt budynku nawiązuje skalą do zabudowy Saskiej Kępy. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, usytuowanie budynku od strony ul. Berezyńskiej i skweru wyznaczają nieprzekraczalne linie zabudowy. Budynek został tak zlokalizowany, aby chronić cenne drzewa znajdujące się na działce inwestycyjnej oraz działkach sąsiednich .Duże przeszklenia, pełnej wysokości, stanowią integralny element fasady, nadając jej współczesny i lekki wyraz nawiązujący swoim wyglądem do architektury parkowej.
Na dachu został zaprojektowany ogród dostępny dla mieszkańców poprzez przeszkloną windę i kręcone schody tarasowe, nawiązujące do modernistycznej zabudowy okolicznych budynków.

---